En Carles és titulat en Direcció General (PDG EADA). Poseeix una àmplia experiència de més de 20 anys com a directiu desenvolupant diverses funcions empresarials: Direcció de Sistemes i Organització, Direcció de Projectes, Direcció General i Direcció de Màrketing.