L'Enric és llicenciat en matemàtiques i doctor en informàtica per la UPC. És professor Contractat Doctor a la UPC des de 2012. L'Enric ha treballat en aplicacions a SMT de la programació lineal i d'altres tècniques d'investigació operativa, i és co-autor dels premiats sistemes Barcelogic per a SAT i SMT.