Els recursos humans, i els demés recursos (camions, avions, màquines) són cars. Un problema típic consisteix en planificar en el temps un número de tasques sota restriccions dures sobre recursos (disponibilitats, capacitats) i tasques (plaços d'entrega, duracions, precedències, recursos utilitzats). Les restriccions toves típicament tracten de minimitzar el temps total necessari, o el temps en què determinats recursos estan parats.

Un exemple senzill, però difícil: la planificació setmanal d'una acereria

A una acereria, cada tasca T consta de tres fases: 1 hora de carga, X(T) hores de forn i 5 hores de refredament, que tenen lloc, de forma inmediatament consecutiva, a una plataforma. Problema: en quin ordre planifiquem les tasques donades, minimitzant el temps total i sense que en cap moment es facin servir més de 3 plataformes, 2 forns i 1 refrigerador?

Exemple: a una setmana (24 hores/dia * 7 dies = 168 hores) podríem realitzar, per exemple, les següents 20 tasques:

Núm. de tasques Hores de forn de cadascuna
9 tasques 10 hores
5 tasques 12 hores
1 tasca 15 hores
2 tasques 16 hores
3 tasques 22 hores

Solució de Barcelogic: vam expressar aquest problema en la nostra formulació lògica, i en menys d'un minut de càlcul vam obtenir la solució òptima, que requereix de 142 hores per a realitzar totes les tasques (alliberant les 26 hores restants de la setmana per a realitzar més tasques!). Així doncs, la nostra tecnologia aconsegueix evitar els llargs temps de desenvolupament, modelat i ressolució, i les solucions sub-òptimes típiques d'altres eines tradicionals.

Al prendre decisions, normalment resulta convenient poder analitzar prediccions de costos/beneficis sota diversos escenaris, tals com l'augment de determinats recursos. Gràcies a la seva flexibilitat i eficiència, la nostra tecnologia està entre les millors del món en aquesta mena d'aplicacions.

Re-scheduling

Què fer davant de situacions imprevistes, per exemple, si necessitem modificar una planificació a meitat de setmana, quan ja està parcialment realitzada? Què fer si per a algunes de les tasques a fer ja no és possible modificar la seva temporització a causa de compromisos amb proveedors o client? Amb la nostra tecnologia podem ajustar-nos flexiblement a aquesta mena de situacions i proporcionar solucions adaptades en pocs minuts.